3-4

СРПСКИ ЈЕЗИК

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ

МАТЕМАТИКА

ХИДРАУЛИЧКИ И ПЕНУМАТСКИ СИСТЕМИ КАО ОБЈЕКТИ УПРАВЉАЊА

ДИГИТАЛНА ЕЛЕКТРОНИКА И МИКРОКОНТРОЛЕРИ

СИСТЕМИ УПРАВЉАЊА У МЕХАТРОНИЦИ

ЕЛЕКТРИЧНИ ПОГОН И ОПРЕМА У МЕХАТРОНИЦИ

МОДЕЛИРАЊЕ СА АНАЛИЗОМ ЕЛЕМЕНАТА И МЕХАНИЗАМА

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ

ВЕРСКА НАСТАВА

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ