3-3

КУВАР

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ (кувари и конобари)

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ (кувари и конобари)

МАТЕМАТИКА (кувари и конобари)

ИСТОРИЈА (кувари и конобари)

СОЦИОЛОГИЈА СА ПРАВИМА ГРАЂАНА (кувари и конобари)

КУВАРСТВО

НАЦИОНАЛНЕ КУХИЊЕ

ОСНОВЕ УСЛУЖИВАЊА

ПРЕДУЗЕТНИШТВО (кувари и конобари)

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ (кувари и конобари)

ВЕРСКА НАСТАВА (кувари и конобари)

Zavrsni ispit za kuvare

КОНОБАР

РУСКИ ЈЕЗИК

СВЕЧАНИ ПРИЈЕМИ

УСЛУЖИВАЊЕ

ПСИХОЛОГИЈА У ТУРИЗМУ И УГОСТИТЕЉСТВУ

ОСНОВЕ ПОСЛАСТИЧАРСТВА

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ