2-4

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ

МАТЕМАТИКА

ГЕОГРАФИЈА

БИОЛОГИЈА

ОСНОВЕ ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ

ТЕХНИЧКА МЕХАНИКА СА МЕХАНИЗМИМА

МАШИНСКИ ЕЛЕМЕНТИ

ЕЛЕКТРОНИКА

ПРОГРАМИРАЊЕ

ЕЛЕКТРОМАШИНСКА ПРИПРЕМА-блок настава

ХИДРАУЛИЧКЕ И ПНЕУМАТСКЕ КОМПОНЕНТЕ-блок настава

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ

ВЕРСКА НАСТАВА