2-3

КУВАР

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ (конобари и кувари)

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК (конобари и кувари)

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ (конобари и кувари)

МАТЕМАТИКА (конобари и кувари)

ЕКОЛОГИЈА И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ (конобари и кувари)

КУВАРСТВО

ЕКОНОМИКА ТУРИСТИЧКИХ И УГОСТИТЕЉСКИХ ПРЕДУЗЕЋА (конобари и кувари)

ТУРИСТИЧКА ГЕОГРАФИЈА (конобари и кувари)

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ (конобари и кувари)

ВЕРСКА НАСТАВА (конобари и кувари)

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ

КОНОБАР

УСЛУЖИВАЊЕ

ИСХРАНА

ОСНОВЕ КУВАРСТВА

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ

РУСКИ ЈЕЗИК