Наставни планови и програми

Машинство и обрада метала

Bravar,zavarivac,automehaničar-strucni predmeti

Strani jezik-izmene i dopune 2015-16

Заваривач -практична настава

Mehatronika plan i program

Матурски испит за мехатронику

Mehatronika 14/2020 (стручни предмети)

 

Трговина,угоститељство,туризам

Конобар и кувар

 

Текстилство и кожарство

Модни кројач општи

Модни кројач стручни

Матура за модног кројача

Индустријски кројач-општи

Индустријски кројач-стручни

 

Хемија,неметали и графичарство

Техничар за инустријску фармацеутску технологију

 

Општеобразовни предмети

Општеобразовни предмети

Информатика за све профиле

Страни језик,измене и допуне 2015

Енглески као изборни за 3-3