Ванредно школовање

Математика

4-4 математика

Српски,1-4

Српски,3-4

Српски,4-4

Техничко цртање, 1-4

Здравствена култура,1-3

Хемија, 1-4 (1)

2-1ЕКОЛОГИЈА И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Барско послoвање

ИСХРАНА-питања за полагање

основе куварства

Технологија обраде, 2-1

основе посластичарства

основе услуживања

Питања из куварства за ванредне ученике за прву годину

Свечани пријеми,ванредни

ТЕМЕ ЗА ЗАВРШНИ ИСПИТ-конобари

Услуживање

Техничка механика са механизмима-2-4

Основи електротехнике,2-4

Programiranje – ispitna pitanja,2-4

Хидраулика и пнеуматика,2-4

Машински материјали,2-4

КОМПЈУТЕРСКА ГРАФИКА

МОДЕЛИРАЊE МАШИНСКИХ ЕЛЕМЕНАТА И КОНСТРУКЦИЈА

ТЕРМОДИНАМИКА

МЕХАНИКА

Биолoгија 2-4

Српски,2-4