УСТАВ И ПРАВА ГРАЂАНА 4-6

ЛЕКЦИЈА ИЗ ПРЕДМЕТА УСТАВ И ПРАВА ГРАЂАНА-Правна држава и владавина права II-IV6

ЛЕКЦИЈА ИЗ ПРЕДМЕТА УСТАВ И ПРАВА ГРАЂАНА-Правна држава и владавина права-IV6

EСЕЈ НА ТЕМУ ,,ДРЖАВА И ЈА “-IV6

ЛЕКЦИЈА ИЗ ПРЕДМЕТА УСТАВ И ПРАВА ГРАЂАНА-ЛОКАЛНА САМОУПРВА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ-IV6

EСЕЈ НА ТЕМУ ,,ЗНАЧАЈ И УТИЦАЈ ПОЛИТИКЕ НА СВАКОДНЕВНИ ЖИВОТ ЉУДИ’’-IV6

ЛЕКЦИЈА ИЗ ПРЕДМЕТА УСТАВ И ПРАВА ГРАЂАНА-ОБЛИЦИ АУТОНОМИЈЕ У Р.СРБИЈИ-IV6

LEKCIJA IZ PREDMETA USTAV I PRAVA GRADJANA-DRUŠTVENO-POLITIČKO UREDJENJE U R.SRBIJI-IV6