Социологија са правима грађана 3-3

ЛЕКЦИЈА ИЗ ПРЕДМЕТА СОЦИОЛОГИЈА СА ПРАВИМА ГРАЂАНА-НАСЕЉА-III3

ЛЕКЦИЈА ИЗ ПРЕДМЕТА СОЦИОЛОГИЈА СА ПРАВИМА ГРАЂАНА-НАСЕЉА-ЗА ЈЕЛЕНУ МИТРОВИЋ И ВЛАДИМИРА ВЕЉКОВИЋА

ЛЕКЦИЈА ИЗ ПРЕДМЕТА СОЦИОЛОГИЈА СА ПРАВИМА ГРАЂАНА-VRSTE DRUŠTVENIH PROMENA-III3

ЛЕКЦИЈА ИЗ ПРЕДМЕТА СОЦИОЛОГИЈА СА ПРАВИМА ГРАЂАНА-Појединац, култура и друштво-ЗА ЈЕЛЕНУ МИТРОВИЋ И ВЛАДИМИРА ВЕЉКОВИЋА.

ЛЕКЦИЈА ИЗ ПРЕДМЕТА СОЦИОЛОГИЈА СА ПРАВИМА ГРАЂАНА-Појединац, култура и друштво-III3

ЕСЕЈ НА ТЕМУ ,, УТИЦАЈ РЕЛИГИЈЕ НА СВАКОДНЕВНИ ЖИВОТ ЉУДИ”-III3

ЗАДАТАК ЗА ЈЕЛЕНУ МИТРОВИЋ И ВЛАДИМИРА ВЕЉКОВИЋА

ЛЕКЦИЈА ИЗ ПРЕДМЕТА СОЦИОЛОГИЈА СА ПРАВИМА ГРАЂАНА-ПОТКУЛТУРА И КОНТРАКУЛТУРА-III3 – ЈЕЛЕНУ МИТРОВИЋ И ВЛАДИМИРА ВЕЉКОВИЋА

ЛЕКЦИЈА ИЗ ПРЕДМЕТА СОЦИОЛОГИЈА СА ПРАВИМА ГРАЂАНА-ПОТКУЛТУРА И КОНТРАКУЛТУРА-III3

ЗАДАТАК ЗА ВЛАДИМИРА ВЕЉКОВИЋА И ЈЕЛЕНУ МИТРОВИЋ.

EСЕЈ НА ТЕМУ ,,ЗНАЧАЈ И УТИЦАЈ МЕДИЈА НА СВАКОДНЕВНИ ЖИВОТ ЉУДИ’’-III3

ЛЕКЦИЈА ИЗ ПРЕДМЕТА СОЦИОЛОГИЈА СА ПРАВИМА ГРАЂАНА-МАСОВНА КУЛТУРА, КИЧ, ШУНД, КЕМП И ТРИВИЈАЛНА УМЕТНОСТ-III3

LEKCIJA IZ PREDMETA SOCIOLOGIJA SA PRAVIMA GRADJANA-HRIŠĆANSTVO-III3

LEKCIJA IZ PREDMETA SOCIOLOGIJA SA PRAVIMA GRADJANA-RELIGIJA-III3 – ZA JELENU MITROVIĆ I VLADIMIRA VELJKOVIĆA

LEKCIJA IZ PREDMETA SOCIOLOGIJA SA PRAVIMA GRADJANA-RELIGIJA-III3