СОЦИОЛОГИЈА СА ПРАВИМА ГРАЂАНА 3-2

ЛЕКЦИЈА ИЗ ПРЕДМЕТА СОЦИОЛОГИЈА СА ПРАВИМА ГРАЂАНА-НАСЕЉА-III2

ЛЕКЦИЈА ИЗ ПРЕДМЕТА СОЦИОЛОГИЈА СА ПРАВИМА ГРАЂАНА-VRSTE DRUŠTVENIH PROMENA-III2

ЛЕКЦИЈА ИЗ ПРЕДМЕТА СОЦИОЛОГИЈА СА ПРАВИМА ГРАЂАНА-Појединац, култура и друштво-III2

ЕСЕЈ НА ТЕМУ ,, УТИЦАЈ РЕЛИГИЈЕ НА СВАКОДНЕВНИ ЖИВОТ ЉУДИ”-III2

ЛЕКЦИЈА ИЗ ПРЕДМЕТА СОЦИОЛОГИЈА СА ПРАВИМА ГРАЂАНА-ПОТКУЛТУРА И КОНТРАКУЛТУРА-III2

EСЕЈ НА ТЕМУ ,,ЗНАЧАЈ И УТИЦАЈ МЕДИЈА НА СВАКОДНЕВНИ ЖИВОТ ЉУДИ’’-III2

ЛЕКЦИЈА ИЗ ПРЕДМЕТА СОЦИОЛОГИЈА СА ПРАВИМА ГРАЂАНА-МАСОВНА КУЛТУРА, КИЧ, ШУНД, КЕМП И ТРИВИЈАЛНА УМЕТНОСТ-III2

LEKCIJA IZ PREDMETA SOCIOLOGIJA SA PRAVIMA GRADJANA-RELIGIJA-III2

LEKCIJA IZ PREDMETA SOCIOLOGIJA SA PRAVIMA GRADJANA-HRIŠĆANSTVO-III2