Родитељи

Демократска породица, Живот у демократској породици-приручник за родитеље адолесцената узраста 15 до 19 година. https://mpn.gov.rs/kategorija/publikacije/

Трговина људима,Листа индикатора за прелиминарну идентификацију ученика који су потенцијалне жртве трговине људима – Finalna-verzija-liste-indikatora-za-preliminarnu-identifikaciju-trgovine-ljudima-jun-2022..pdf (mpn.gov.rs)

ХПВ вакцина,информативни материјал

https://www.roditelj.org/zajedno-protiv-raka-grlica-materice/

https://hpvinfo.rs/o-hpv/

Безбедан интернет

Болести зависности

Знаци који указују на употребу П.а.с.

Мере превенције Ковид-а 19

О адолесценцији

Односи у породици и чиниоци који их нарушавају

Развојно-психолошки проблеми адолесцената