Психологија у туризму и угоститељству 3-3

ЛЕКЦИЈА ИЗ ПРЕДМЕТА ПСИХОЛОГИЈА У ТУРИЗМУ И УГОСТИТЕЉСТВA-Малолетничка деликвенција-III3

ЛЕКЦИЈА ИЗ ПРЕДМЕТА ПСИХОЛОГИЈА У ТУРИЗМУ И УГОСТИТЕЉСТВA-Малолетничка деликвенција-ЗА ВЛАДИМИРА ВЕЉКОВИЋА

ЛЕКЦИЈА ИЗ ПРЕДМЕТА ПСИХОЛОГИЈА У ТУРИЗМУ И УГОСТИТЕЉСТВA-Наркоманија-III3 – ЗА ВЛАДИМИРА ВЕЉКОВИЋА

ЛЕКЦИЈА ИЗ ПРЕДМЕТА ПСИХОЛОГИЈА У ТУРИЗМУ И УГОСТИТЕЉСТВA-Наркоманија-III3

ЛЕКЦИЈА ИЗ ПРЕДМЕТА ПСИХОЛОГИЈА У ТУРИЗМУ И УГОСТИТЕЉСТВУ-Проституција-III3

ЛЕКЦИЈА ИЗ ПРЕДМЕТА ПСИХОЛОГИЈА У ТУРИЗМУ И УГОСТИТЕЉСТВУ-Проституција-ЗА ВЛАДИМИРА ВЕЉКОВИЋА

ЛЕКЦИЈА ИЗ ПРЕДМЕТА ПСИХОЛОГИЈА У ТУРИЗМУ И УГОСТИТЕЉСТВA-Криминалитет-III3

ЛЕКЦИЈА ИЗ ПРЕДМЕТА ПСИХОЛОГИЈА У ТУРИЗМУ И УГОСТИТЕЉСТВA-Криминалитет-ЗА ВЛАДИМИРА ВЕЉКОВИЋА

EСЕЈ НА ТЕМУ ,, КАКО САЧУВАТИ ДУШЕВНО ЗДРАВЉЕ“-III3

ЗАДАТАК ЗА ВЛАДИМИРА ВЕЉКОВИЋА

ЛЕКЦИЈА ИЗ ПРЕДМЕТА ПСИХОЛОГИЈА У ТУРИЗМУ И УГОСТИТЕЉСТВУ-Поремећаји личности-III3 – ЗА ВЛАДИМИРА ВЕЉКОВИЋА

ЛЕКЦИЈА ИЗ ПРЕДМЕТА ПСИХОЛОГИЈА У ТУРИЗМУ И УГОСТИТЕЉСТВУ-Поремећаји личности-III3

Vrste mentalnih poremećaja – ZA VLADIMIRA VELJKOVIĆA

Vrste mentalnih poremećaja

Pojam duševnog zdravlja i mentalnog poremećaja – ZA VLADIMIRA VELJKOVIĆA

Pojam duševnog zdravlja i mentalnog poremećaja

ЛЕКЦИЈА ИЗ ПРЕДМЕТА ПСИХОЛОГИЈА У ТУРИЗМУ И УГОСТИТЕЉСТВ-ВРСТЕ ПРОМОТИВНИХ АКТИВНОСТИ, ПРЕДНОСТИ И СЛАБОСТИ-III3 – ЗА ВЛАДИМИРА ВЕЉКОВИЋА

ЛЕКЦИЈА ИЗ ПРЕДМЕТА ПСИХОЛОГИЈА У ТУРИЗМУ И УГОСТИТЕЉСТВ-ВРСТЕ ПРОМОТИВНИХ АКТИВНОСТИ, ПРЕДНОСТИ И СЛАБОСТИ-III3

EСЕЈ НА ТЕМУ ,,Психолошки утицај рекламе на људе “-III3

ЗАДАТАК ЗА ВЛАДИМИРА ВЕЉКОВИЋА

ЛЕКЦИЈА ИЗ ПРЕДМЕТА ПСИХОЛОГИЈА У ТУРИЗМУ И УГОСТИТЕЉСТВУ-РЕКЛАМА ОД УСТА ДО УСТА – ЗА ВЛАДИМИРА ВЕЉКОВИЋА

ЛЕКЦИЈА ИЗ ПРЕДМЕТА ПСИХОЛОГИЈА У ТУРИЗМУ И УГОСТИТЕЉСТВУ-РЕКЛАМА ОД УСТА ДО УСТА-III3

UTICAJ AUTORITETA U KORIŠĆENJU USLUGA – ZA VLADIMIRA VELJKOVIĆA

UTICAJ AUTORITETA U KORIŠĆENJU USLUGA

PSIHOLOŠKI USLOVI OGLAŠAVANJA

PSIHOLOŠKI USLOVI OGLAŠAVANJA – ZA VLADIMIRA VELJKOVIĆA

ЛЕКЦИЈА ИЗ ПРЕДМЕТА ПСИХОЛОГИЈА У ТУРИЗМУ И УГОСТИТЕЉСТВУ-ДЕЛОВАЊЕ РЕКЛАМЕ – III3

ЛЕКЦИЈА ИЗ ПРЕДМЕТА ПСИХОЛОГИЈА У ТУРИЗМУ И УГОСТИТЕЉСТВУ-ДЕЛОВАЊЕ РЕКЛАМЕ – ЗА ВЛАДИМИРА ВЕЉКОВИЋА

ЛЕКЦИЈА ИЗ ПРЕДМЕТА ПСИХОЛОГИЈА У ТУРИЗМУ И УГОСТИТЕЉСТВУ-ПСИХОЛОГИЈА РЕКЛАМЕ, ПРЕДМЕТ ЦИЉЕВИ И УЛОГА -III3

ЛЕКЦИЈА ИЗ ПРЕДМЕТА ПСИХОЛОГИЈА У ТУРИЗМУ И УГОСТИТЕЉСТВУ-ПСИХОЛОГИЈА РЕКЛАМЕ, ПРЕДМЕТ ЦИЉЕВИ И УЛОГА -ЗА ВЛАДИМИРА ВЕЉКОВИЋА

ESEJ NA TEMU ,,ODNOS KONOBAR-GOST” – ZA VLADIMIRA VELJKOVIĆA

ESEJ NA TEMU ,,ODNOS KONOBAR-GOST”

LEKCIJA IZ PREDMETA PSIHOLOGIJA U TURIZMU I UGOSTITELJSTVU-VRSTE GOSTIJU-III3 – YA VLADIMIRA VELJKOVIĆA

LEKCIJA IZ PREDMETA PSIHOLOGIJA U TURIZMU I UGOSTITELJSTVU-VRSTE GOSTIJU-III3

LEKCIJA IZ PREDMETA PSIHOLOGIJA U TURIZMU I UGOSTITELJSTVU-DEMONSTRACIJA ODNOSA KONOBAR-GOST (1)

LEKCIJA IZ PREDMETA PSIHOLOGIJA U TURIZMU I UGOSTITELJSTVU-DEMONSTRACIJA ODNOSA KONOBAR-GOST (2)

LEKCIJA IZ PREDMETA PSIHOLOGIJA U TURIZMU I UGOSTITELJSTVU-MOTIVI ZA KORIŠĆENJE UGOSTITELJSKIH USLUGA