Контакт

СНЕЖАНА ЛУЧАР, директор
e-mail: tsodzacidirektor@mts.rs
тел. (025)5742-186

МАРКО КОТАРИЋ координатори практичне наставе
e-mail: tsodzacikoordinator@mts.rs
тел. (025)5746-118

СВЕТЛАНА ИВАНИШЕВИЋ, педагог
e-mail: tsodzacipedagog@mts.rs
тел/факс (025)5742-166

АЛЕКСАНДАР ЂАКОВИЋ, секретар
e-mail: tsodzacisekretar@mts.rs
тел. (025)5742-186

НАТАША МАКСИМОВИЋ, шеф рачуноводства
e-mail: tehskolaodzaci@mts.rs
тел/факс. (025)5742-166