Хемија, неметали и графичарство

У оквиру подручја рада хемија, неметали и графичарство образују се следећи образовни профили:

  • техничар за индустријску фармацеутску технологију
  • хемијско-технолошки техничар
  • техничар за заштиту животне средине

Нови и стари хемијски кабинет

hem8 hem7 hem6 hem5 hem4 hem3 hem2 hem1


plakat profili 3strana hemija