Машинство и обрада метала

У оквиру машинства и обраде метала постоје профили у четворогодишњем и трогодишњем трајању.

МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО КОНСТРУИСАЊЕ

БРАВАР

ЗАВАРИВАЧ

АУТОМЕХАНИЧАР

Машински техничар за компјутерско конструисање

 

Конструисање је креативан процес трансформације идеје у пројекат  и представља полазну основу за производњу. Има за циљ изналажење оптималних решења за све техничке изазове.
Компјутерским конструисањем на  савремен начин се примењују теоријска знања у циљу прорачуна и конструисања машинских елемената, склопова и конструкција. Израда 3D модела и техничке документације остварује се применом најсавременијих софтверских пакета усклађених са потребама нових технологоја и  нумерички управљане производње (СNC технологија).
Како је постигнут веома висок ниво примене информатичких технологија у производним процесима када су у питању пројектовање производа или инжењерски прорачуни и анализе, неопходно је постојање и развијање занимања које ће прецизно и ефикасно одговорити свим овим захтевима.У току школовања ученик стиче значајно опште образовање, знања из области машинске технике  и изучава програмске пакете:
•    WОRD – обрада текста
•    ЕXCЕL – табеларна израчунавања
•  ProЕNGINEER – израда 3D модела, склопова, техничке документације и компјутерско  управљање машинама за обраду.
•    Програмске језике Visual BASIC, C++, Visual C#.То омогућава ученицима лакоћу сналажења у раду са рачунарима на готово свим подручјима, било када је потребна примена у раду или даље образовање на том пољу.Машинска техника је заступљена у свим сферама материјалне производње, услуга, енергетике, прерађивачке индустрије, грађевинарства, саобраћаја и др. Несумњиво и  занимање Машински техничар за компјутерско конструисање у тим областима заслужује посебно место.
 На следећој страни можете видети СПИСАК ПРЕДМЕТА

Бравар

Образовањем за занимање бравара ученик се образује за:

 • израду и монтажу делова металних конструкција
 • израду машина и алата за рад
 • израду делова од дебљих лимова,профила и цеви
 • израду металних врата и капија,украсних металних ограда
 • израду металног намештаја
 • израду грађевинских металних конструкција

Практична настава се одвија у школској радионици, а учење у добро опремљеним кабинетима.Запослење се може наћи у индустрији и приватним радионицама.

 

Заваривач

Oво је изузетно тражено занимање.

По завршеном образовању за овај образовни профил, ученик ће бити оспособљен за:

 •     обављање припремних радњи за заваривање
 •     извођење различитих поступака заваривања материјала     и конструкција;
 •     наваривање материјала;
 •     правилно коришћење средстава заштите на раду.

После завршеног трогодишњег школовања ученици врло брзо налазе запослење.

Аутомеханичар

 • Ово је образовни профил који ће ти омогућити да уђеш у свет савремених аутомобила и теретних возила.
 • Ово је образовни профил који је увек тражен, како у прошлости тако и у будућности, јер се власници својих љубимаца (аутомобила) њих никада неће одрећи.
 • Оспособљава ученике да врше сервис и одржавање моторних возила, откљањају неисправности на возилима, као и да растављају и састављају делове и склопове.
 • Ако више волиш практичан рад, а у животу желиш да радиш оно што волиш и желиш што пре да се осамосталиш.