МАШИНСКИ МАТЕРИЈАЛИ

ИСПИТНА ПИТАЊА ЗА ПРЕДМЕТ

МАШИНСКИ МАТЕРИЈАЛИ

 

 1. Физичке особине материјала
 2. Хемијска својства материјала
 3. Затезна чврстоћа и испитивање затезне чврстоће
 4. Тврдоћа и испитивање тврдоће
 5. Жилавост материјала. Испитивање ударне жилавости
 6. Технолошка испитивања
 7. Испитивање материјала методама без разарања
 8. Процес кристализације. Крива загревања и крива хлађења чистог метала
 9. Теорија легура
 10. Дијаграм стања легуре бакар-никл (потпуна растворивост)
 11. Основне карактеристике чистог гвожђа
 12. Особине и примена бакра и легуре бакра
 13. Особине и примена алуминијума. Легуре
 14. Тврде легуре
 15. Хемијски састав челика
 16. Дијаграм стања легура Fe-Fe3C
 17. Означавање челика
 18. Конструктивни челици
 19. Алатни челици
 20. Врсте ливеног гвожђа
 21. Термичка и хемијска термичка обрада челика
 22. Композитни материјали
 23. Цементација
 24. Корозија и заштита
 25. Пластичне масе

 

 

ПРЕДМЕТНИ НАСТАВНИК:

ЈАДРАНКА СТАНКОВИЋ, проф.