ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 3-2

ЛЕКЦИЈА ИЗ ПРЕДМЕТА ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ-ПЛАНИРАЊ Е ЛОКАЛНЕ АКЦИЈЕ -јавне презентације у школи-III2

ЛЕКЦИЈА ИЗ ПРЕДМЕТА ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ-Планирање локалне акције- прикупњаље средстава и план активности-III2

ЛЕКЦИЈА ИЗ ПРЕДМЕТА ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ-Планирање локалне акције-избор проблема-III2

ЛЕКЦИЈА ИЗ ПРЕДМЕТА ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ-УПОЗНАВАЊЕ СА РАДОМ ЛОКАЛНИХ УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА-III2

ЛЕКЦИЈА ИЗ ПРЕДМЕТА ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ-Удружење грађана-право на самоорганизовање-III2

ЛЕКЦИЈА ИЗ ПРЕДМЕТА ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ-СКУПШТИНА- ЗАСЕДАЊЕ-III2

ЛЕКЦИЈА ИЗ ПРЕДМЕТА ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ-СКУПШТИНА-ПРИПРЕМА ЗАСЕДАЊА-III2

LEKCIJA IZ PREDMETA GRADJANSKO VASITANJE-GRADJANSKA INICIJATIVA-FORMALNI PREDLOG-III2