ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 3-1

ЛЕКЦИЈА ИЗ ПРЕДМЕТА ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ-ПЛАНИРАЊ Е ЛОКАЛНЕ АКЦИЈЕ -јавне презентације у школи-III1

ЛЕКЦИЈА ИЗ ПРЕДМЕТА ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ-ПЛАНИРАЊ Е ЛОКАЛНЕ АКЦИЈЕ – припрема за јавну презентацију-III1

ЛЕКЦИЈА ИЗ ПРЕДМЕТА ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ-Планирање локалне акције- прикупњаље средстава и план активности-III1

ЛЕКЦИЈА ИЗ ПРЕДМЕТА ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ-План надгледања и оцене успешности-III1

ЛЕКЦИЈА ИЗ ПРЕДМЕТА ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ-Планирање локалне акције-прикупљање података, формулисање проблема, циљева и задатака-III1

ЛЕКЦИЈА ИЗ ПРЕДМЕТА ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ-Планирање локалне акције-избор проблема-III1

ЛЕКЦИЈА ИЗ ПРЕДМЕТА ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ-Удружење грађана-упознавање с радом локалних удружења грађана-III1

ЛЕКЦИЈА ИЗ ПРЕДМЕТА ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ-УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА-ПРАВО НА САМООРГАНИЗОВАЊЕ-III1

LEKCIJA IZ PREDMETA GRADJANSKO VASPITANJE-SKUPŠTINA- ZASEDANJE-III1

LEKCIJA IZ PREDMETA GRADJANSKO VASPITANJE-SKUPŠTINA-PRIPREMA ZASEDANJE-III1