Грађанско вапситање 3-3

ЛЕКЦИЈА ИЗ ПРЕДМЕТА ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ-ПЛАНИРАЊ Е ЛОКАЛНЕ АКЦИЈЕ -јавне презентације у школи-III3

ЛЕКЦИЈА ИЗ ПРЕДМЕТА ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ-Планирање локалне акције- прикупњаље средстава и план активности-III3

ЛЕКЦИЈА ИЗ ПРЕДМЕТА ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ-План надгледања и оцене успешности-III3

ЛЕКЦИЈА ИЗ ПРЕДМЕТА ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ-Планирање локалне акције-прикупљање података, формулисање проблема, циљева и задатака-III3

ЛЕКЦИЈА ИЗ ПРЕДМЕТА ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ-Планирање локалне акције-избор проблема-III3

ЛЕКЦИЈА ИЗ ПРЕДМЕТА ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ-Удружење грађана-упознавање с радом локалних удружења грађана-III3

ЛЕКЦИЈА ИЗ ПРЕДМЕТА ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ-СКУПШТИНА- ЗАСЕДАЊА-III3

LEKCIJA IZ PREDMETA GRADJANSKO VAPITANJE-UDRUŽENJE GRADJANA-PRAVO NA SAMOORGANIZOVANJE-III3

LEKCIJA IZ PREDMETA GRADJANSKO VASPITANJE-SKUPŠTINA- ZASEDANJE-III3