ХИДРАУЛИКА И ПНЕУМАТИКА

ТЕХНИЧКА ШКОЛА

ОЏАЦИ

 

ХИДРАУЛИКА И ПНЕУМАТИКА

ПИТАЊА ЗА ВАНРЕДНЕ УЧЕНИКЕ

 

 

 1. Физичка својства течности
 2. Хидростатички притисак.Паскалов закон
 3. Потисак
 4. Струјање течности
 5. Једначина континуитета и Бернулијева једначина
 6. Отпори струјању течности
 7. Хидраулички удар и кавитација
 8. Истицање течности
 9. Обртне пумпе
 10. Транслаторне пумпе
 11. Разводници
 12. Вентили
 13. Хидромотори и хидраулички радни цилиндри
 14. Филтери
 15. Испитивање,уградња и одржавање хидрауличких система
 16. Струјање гаса
 17. Влажност ваздуха
 18. Компресори
 19. Пнеуматика ниског притиска
 20. Хидропнеуматика

      

 

 

 

                                                                     Професор

                                                           Јадранка Станковић